Müügitingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad tingimused kehtivad FunBox OÜ, Reg. Nr. 11488832 (edaspidi MÜÜJA) aadressil www.top24.ee tellitud kaupade ja teenuste ostu-müügilepingutele (edaspidi LEPING), mis sõlmitakse FunBox OÜ ja kaupa/teenust telliva isiku (edaspidi OSTJA) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

OSTJA poolt esitatud tellimus on ostu-müügi lepinguks. MÜÜJA nõustub lepinguga, kui asub tellimust täitma. MÜÜJA jätab endale õiguse vajadusel tellimus tühistada.

MÜÜJAL on õigus käesolevad tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest teatatakse internetilehekülje www.top24.ee kaudu ning nad jõustuvad alates avaldamise hetkest.

2. KAUBAD, TEENUSED

Kõik kaubad ja teenused, mis on esitatud www.top24.ee veebi keskkonnas. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte.

3. HIND, POSTIKULU ja MUUD LISATEENUSED

Kõikide TOP24.ee lehel toodete/teenuste hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu, kui ei ole märgitud teisiti.

Igale tellimusele lisandub postikulu. Tellitud paki saatekulu sõltub valitud transpordi viisist ja tellimuse suurusest ning on detailsemalt välja toodud transpordi viiside kirjelduses.

Muud lisateenused (näit. järelmaksu lepingutasu, käsitlustasu jne..) on hinnastatud igaüks eraldi ja detailsemalt välja toodud konkreetse teenuse kirjelduses.    

MÜÜJA jätab endale õiguse vajadusel hindu, postikulusid ja muude lisateenuste maksumust korrigeerida.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE

Ostukorv luuakse hetkest, mil OSTJA on on vajutanud nupule “OSTA NÜÜD”.

Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta OSTJAT ostu sooritama. OSTJA saab vajadusel muuta Ostukorvis olevate toodete koguseid, lisada ja eemaldada teisi tooteid. Tellimuse vormistamiseks tuleb minna ostukorvi ja täita etteantud väljad: aadress, Tarneviis ja Makseviis, tutvuda müügitingimustega ja kinnitada tellimus.

5. MAKSMINE

Tellimuse eest on võimalik tasuda:

  • Internetipanga kaudu kasutades selleks meie lehel olevaid pangalinke (Swedbank, SEB).

  • Pangaülekandega arve alusel 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist ja arve saamist. Tellimus saadetakse välja pärast raha laekumist FunBox OÜ arveldusarvele.

  • Kauba kättesaamisel sularahas või kaardiga

MÜÜJA jätab endale õiguse küsida 50% ettemaksu või mitte täita tellimust, kui OSTJA on korduvalt loobunud tellimustest. 

6. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE

Peale eduka tellimuse vormistamist toimetatakse tellimus eelnevalt valitud transpordi viisiga kas koju/tööle kätte kulleriga, SmartPOST või POST24 pakiautomaati või Eesti Posti (Omniva) Pakki Väljastuspunkti.

Kauba olemasolul laos on tarneaeg 3-14 tööpäeva. Pikema tarneaja puhul informeeritakse eraldi telefoni teel või e-kirjaga.

7.LEPINGUST TAGANEMINE

OSTJAL on õigus 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab OSTJA kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul koos originaalse ostudokumendiga.

Kaubaga tutvumisel tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub OSTJA pakendi selliselt ka avama. Kauba kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata. Kaupa võib proovida, kuid proovimine tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ja koos kõikide lisade ja tarvikutega nagu väljastamise hetkel.

Kui tagastatud kauba originaalpakend on kahjustatud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse ning tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on MÜÜJAl õigus arvestada OSTJALE tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse ostjat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

Kaupa saab tagastada lähimasse SmartPOSTi või POST24 pakiautomaati, kasutades kauba kättesaamisel SMS-iga saadud uksekoodi või lähimasse Eesti Posti (Omniva) postiasutusse.

MÜÜJA tagastab OSTJA poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest MÜÜJA-ni.

Kui Tellija soovib kasutada oma 14-päeva tagastamise õigust ja ei soovi vahetust, siis tagastamise kulud katab algselt FunBox OÜ, lõppkokkuvõttes Tellija (tagastamise postiteenus arvestatakse tagastamisele kuuluvast summast maha) 

14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades (nt. fototassid); kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad); audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui Tellija on ümbrise avanud; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt kosmeetika, parfüümid, pesu ja bikiinid).

Vahetuskauba postiteenus on tellijale tasuta. 

Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat. Kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale ostu sooritamist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui müüja ei tõesta vastupidist. Peale 6-kuise perioodi möödumist kauba ostust tuleb ostjal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte ostja enda valest kasutamisest tingitud defektiga.

Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjoni poole pöördumise õiguse kasutamine ei võta Tellijalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. 

8.VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD.

MÜÜJA vastutab OSTJA ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

OSTJA vastutab MÜÜJA ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

MÜÜJA ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada OSTJAle tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames. MÜÜJA ei kompenseeri OSTJAle tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

9.MUUD TINGIMUSED

MÜÜJA kasutab OSTJA esitatud informatsiooni ainult OSTJA ostutellimuse täitmiseks. MÜÜJA ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka MÜÜJAL puudub neile juurdepääs. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad OSTJA ja MÜÜJA Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii OSTJAL kui ka MÜÜJAl õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaebuste komisjoni või Kohtusse.